Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek

Sukcesy naszych uczniów

I miejsce Chłopców

i III miejsce Dziewcząt...

Nasz Rodzinny Piknik

Piknik już za nami, było bardzo dużo radości, śmiechu i zabawy. Bawiliśmy się przy dźwiękach muzyki, słuchaliśmy i oglądaliśmy występy małych...

Inauguracja roku szkolnego 2014-2015

Mimo chłodnego wrześniowego poranka, wszyscy dziarsko stawili się na naszym pięknym nowym boisku, by uroczyście powitać nowy rok szkolny....

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków obchodzimy rokrocznie. Tym razem też nie zawiedliśmy.

Stypendium "Posiłek dla ucznia" - Zmiany

Od 18 września 2014 roku zmieniła się kwota kryteriów dochodowych, obecnie uprawniających do otrzymania dofinansowania do posiłków. Kwota została obnizona z 912 zł netto do kwoty 684zł netto na osobę w rodzinie. Warunkiem przyznania stypendium jest potwierdzenie faktu, iż uczeń nie może uzyskaćwsparcia z OPS. 

Kryteria dofinansowań nie zmieniają się

od 648 zł do 1100 zł - 100%

od 1100,01 do 1280 zł - 50%

od 1280,01zł do 1400zł - 30%

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków obchodzimy rokrocznie. Tym razem też nie zawiedliśmy.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Języków

Harmonogram zajęć dodatkowych - rok szk. 2014/15

Harmonogram zajęć dodatkowych na rok szkolny 2014/2015

Zmiana rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia

Zmiana w przepisach prawa dotyczących ubezpieczenia dzieci biorących udział w wycieczkach krajowych.

kodeks Rozporządzenie 

 

 
© Szkoła Podstawowa nr 173