Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa
Działamy z impetem - projekt

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka”

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Laurka dla Babci i Dziadka”

dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej laurki dla Babci lub Dziadka.

Cele konkursu:

- wychowanie dzieci w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,

- kształtowanie silnych więzi rodzinnych,

- zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,

- nadanie należytej rangi Świętu Babci i Dziadka,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie wyobraźni twórczej,

Założenia plastyczne konkursu:

- technika plastyczna: dowolna,

- forma płaska lub przestrzenna: „Laurka dla Babci i Dziadka”,

- wielkość prac: dowolna

- praca indywidualna

 

Termin składania prac do 12 stycznia 2018r.

 

Prosimy o wybranie maksymalnie 4 prac z każdej szkoły, po jednej z każdego poziomu (0-3).

Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace składamy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 173.

05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 18

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 stycznia 2018r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 31 stycznia 2018 r o godz. 8:30 w SP 173.

 

 

Organizatorzy Konkursu Plastycznego:

 

Halina Więsek

Magdalena Pawlak

Katarzyna Kolczyńska

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Laurka dla Babci i Dziadka”

dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej laurki dla Babci lub Dziadka.

Cele konkursu:

- wychowanie dzieci w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,

- kształtowanie silnych więzi rodzinnych,

- zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,

- nadanie należytej rangi Świętu Babci i Dziadka,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie wyobraźni twórczej,

Założenia plastyczne konkursu:

- technika plastyczna: dowolna,

- forma płaska lub przestrzenna: „Laurka dla Babci i Dziadka”,

- wielkość prac: dowolna

- praca indywidualna

 

Termin składania prac do 12 stycznia 2018r.

 

 

Prace przynosimy do sali nr 1, 3, lub 4.

Organizatorzy konkursu: Halina Więsek, Magdalena Pawlak, Katarzyna Kolczyńska

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 stycznia 2018r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 31 stycznia 2018 r o godz. 8:30 w SP 173.

 
© Szkoła Podstawowa nr 173