Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa
Działamy z impetem - projekt

Konkurs plastyczno- językowy dla uczniów klas I – VII SP173 pt. „Our Picture Dictionary”

 

azazaKonkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie danego słowa

w języku angielskim,

np. słowo coffee (kawa) z ziarenek kawy,

słowo tree (drzewo) z liści i kory.

 

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 1-7.

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

3. Format A4/A3.

4. Technika plastyczna: dowolna

5. Cel konkursu: przyswajanie poprawności ortograficznej. Utrwalenie słownictwa za pośrednictwem sugestywnych działań artystycznych.

6. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, użyte materiały, samodzielność, pomysłowość oraz estetykę wykonania.

7. Prace konkursowe podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) zanosimy do klasy nr 9 lub oddajemy Pani Beacie Sowińskiej (nauczycielka języka angielskiego).

8. Termin : 28 lutego 2018.

9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy, ponadto z wyróżnionych prac powstanie wystawa.

 
© Szkoła Podstawowa nr 173