Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa
Działamy z impetem - projekt

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla Babci i Dziadka”

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny

„Laurka dla Babci i Dziadka”

dla uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

ze Szkół Podstawowych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej laurki dla Babci lub Dziadka.  

 

Cele konkursu:

- wychowanie dzieci w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,

- kształtowanie silnych więzi rodzinnych,

- zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,

- nadanie należytej rangi Świętu Babci i Dziadka,

 

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie wyobraźni twórczej,

Założenia plastyczne konkursu:

- technika plastyczna: dowolna,

- forma płaska lub przestrzenna: „Laurka dla Babci i Dziadka”,

- wielkość prac: dowolna

- praca indywidualna

Termin składania prac do 21 stycznia 2019r.

Prosimy o wybranie maksymalnie 4 prac z każdej szkoły, po jednej z każdego poziomu (0-3).

Praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace składamy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 173.

05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 18

Nadesłane prace nie podlegają zwrotow

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 stycznia 2019r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły oraz zostaną przesłane do szkół biorących udział w konkursie.

Organizatorzy Konkursu Plastycznego:                                                                                                                                                                                                     

Halina Więsek

Katarzyna Kolczyńska

Małgorzata Sielezińska- Lewczuk

 
© Szkoła Podstawowa nr 173