Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- klasy I-VII

Klasy IV-VIIReading-Facts-300x277

Uwaga dotycząca wszystkich Przedmiotowych Zasad Oceniania!
Średnia ocen nie stanowi podstawy do wystawienia oceny semestralnej ani rocznej!
O
cenę semestralną / roczną wystawia nauczyciel z uwzględnieniem
przepisów zawartych w Statucie Szkoły i PZO.

Biologia
Chemia
Fizyka
Historia 
Informatyka
język angielski
język francuski
matematyka
muzyka
język niemiecki 

język polski
plastyka
przyroda
religia
technika
wychowanie fizyczne
geografia

 Klasy I-III

gagagedukacja wczesnoszkolna
etyka

język angielski
religia

 
© Szkoła Podstawowa nr 173