Dzielnicowy konkurs kulinarno – językowy „MasterChef”

Zapraszamy uczniów zainteresowanych tematem gotowania do udziału w konkursie językowo – kulinarnym „MasterChef”.

Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności językowych uczniów,

– zainteresowanie uczniów pogłębieniem wiedzy na temat krajów anglo-,  francusko-  i niemieckojęzycznych,

– poznanie kultury wybranego kraju,

– rozwijanie umiejętności twórczych, artystycznych, organizacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczniów jest przygotowanie indywidualnie lub w grupie (2-4 osobowych) informacji na temat wybranej potrawy pochodzącej z kraju anglojęzycznego, niemieckojęzycznego lub francuskojęzycznego – wyszukanie przepisu i przygotowanie dania, nagranie filmu przedstawiającego przyrządzenie potrawy wraz z podaniem receptury. Film musi być nagrany w języku angielskim, francuskim lub niemieckim W nagraniu mogą wziąć udział jedynie osoby wchodzące w skład grupy konkursowej. Czas trwania filmu od 4 do maksymalnie 6 minut. Nagranie w formie pliku proszę przesłać na adres masterchef@sp173.waw.pl do dnia 31.03.2021r. 

Do maila z filmem należy załączyć skan zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Kryteria oceny prac:

– poprawność językowa,

– sposób prezentacji informacji na temat potrawy ,

– oryginalność pomysłu, stopień trudności wykonania,

– sposób wykonania dania, w tym walory estetyczne,

– nawiązanie do realiów kultury krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych.

Witamy w Naszej Szkole

Jesteście ciekawi, co u nas słychać? Nie możecie nas teraz odwiedzić osobiście, ale jak tylko będzie to możliwe, zaprosimy Was w nasze progi. Czekamy na to z niecierpliwością :-D, a już teraz zajrzyjcie na https://www.facebook.com/SP173Warszawa​. Zobaczcie nasze prace, zajrzyjcie w zakamarki, poznajcie nasze Młode Talenty. Do zobaczenia w szkole! Drogie Dzieciaki SP173 czeka na Was!

Prace pokonkursowe – Laurka dla Babci i Dziadka

Laureaci w Konkursie dzielnicowym „Laurka dla Babci i Dziadka”
Klaudia Romaniuk 0b SP 173
Karol Lis 0 SP 174
Jan Fidut 1a SP 385
Antonina Bocian 1a SP 173
Karolina Mazurek 1c SP 353
Dawid Kapkowski 1a SP 385
Maja Mazalon 1a SP 385
Michalina Surała 2a SP 173
Kacper Gut 2c SP 173
Antonina Mazur 2a SP 385
Tomasz Skowyrski 2c SP 172
Igor Sadowy 2c SP 172
Marta Więckiewicz 3a SP 171
Amelia Jastrzębska 3a SP 173
Gratulujemy!

Projekt „Spotkania z książką”

W pierwszym semestrze biblioteka szkolna realizowała projekt WPEK „Spotkania z książką”. Każdego miesiąca zapoznawaliśmy się z innym rodzajem książki:

Wrzesień 2020
– spotkanie z książką przygodową
– utworzenie Koła Przyjaciół Biblioteki kl.4-8
– głośne czytanie książek przygodowych w klasach 0-3 przez Koło Przyjaciół Biblioteki–28.09.2020

Październik 2020
– Spotkanie z książką detektywistyczną
– wystawa książek detektywistycznych
– Escape room biblioteczny z wykorzystaniem serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” – dostęp na Classromie biblioteki

Listopad 2020
– Spotkanie z książką historyczną
– wystawa książek o tematyce historycznej
– konkurs na ilustrację do wybranej książki historycznej

Grudzień 2020
– Spotkanie z książką popularnonaukową
– warsztaty „Lapbook – dzielę się tym, czego się dowiem”


Prezentacja prac:  https://view.genial.ly/602102f93668350d00144f25/presentation-lapbook

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt!

Ślubowanie klas I

„ Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,  jak dla niej pracować kiedy urosnę!     
Będę się starać być dobrym kolegą,  
swym zachowaniem i nauką i sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”