Lato w Mieście

baner LATO W MIEŚCIE

Link do strony zapisów  

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

Zapraszamy!

Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja i jej twórcy”

Cele:

 • uczczenie 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przypomnienie głównych założeń Konstytucji 3 Maja i jej roli w historii narodu polskiego
 • ukazanie sylwetek jej twórców i ich walki o dobro ojczyzny
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • rozbudzanie zainteresowania własną przeszłością
 • upamiętnienie wydarzeń i postaci z historii Polski
 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie:
  Ewa Karaszewska i Mariusz Jarosiński
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
 3. Zadania konkursowe:
 • dla klas 4-5: opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice poświęconej miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja i jej twórcami (np.: rysunek, plakat, collage) w formacie A3. Praca powinna być wyraźnie podpisana nazwiskiem i imieniem oraz klasą w prawym dolnym rogu na białej karteczce.
 • dla klas 6-8: opracowanie prezentacji multimedialnej (mile widziany dźwięk) poświęconej miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja i jej twórcami. Prezentacja powinna zawierać od 5 do 15 slajdów i być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
 1. Podczas oceniania prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
   zgodność z tematem i zawartość merytoryczna,
   pomysłowość, inwencja twórcza i kreatywność,
   estetyka i czytelność wykonania pracy,
   oryginalność ujęcia tematu.
 2. Uczeń opracowuje i realizuje pracę konkursową indywidualnie.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Prace plastyczne należy dostarczyć do p. Ewy Karaszewskiej do sali nr 6, a prezentację multimedialną nadesłać drogą elektroniczną na adres: m.jarosinski@sp173.waw.pl
 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienie w formie dyplomów i książek oraz oceny z języka polskiego/ historii/ wiedzy o społeczeństwie, a wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas szkolnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Dyżur wakacyjny

Dyżur Wakacyjny

Szanowni Państwo,
W lipcu i sierpniu 2023 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie.
Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.
W naszej szkole dyżur wakacyjny zaplanowany jest od 24 lipca do 11 sierpnia.
Terminy dyżurów w innych szkołach / przedszkolach znajdują się na stronie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2
Zapisy trwają do 20 kwietnia br. do godz. 20.00 i prowadzone są za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem:
https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Nabór do klasy sportowej

Plakat dotyczący naboru dla klasy 4 sportowej dla dziewcząt i chłopców. Klasa sportowa o profilu: piłka nożna na rok szkolny 2023/24.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie

 1. Rekrutacja  klasy  4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców.
 2. Do klasy sportowej przyjmowani są uczennice i uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez

    lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie Biura Edukacji UM. St. Warszawy

 Harmonogram do klas IV sportowych – Edukacja (um.warszawa.pl)

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.
 3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 4. Ustalenie list przyjętych.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej:

 1. Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danej dyscypliny sportu – piłka nożna dziewcząt i chłopców.
 2. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Dzieci – grafika z napisem rekrutacja

link do rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

link do rekrutacji do pierwszej klasy:https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents//main_inactive.action