Zmiana aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan

Drodzy Rodzice,

firma Vulcan wprowadza zmiany w dostępnych aplikacjach mobilnych.

Pojawiła się nowa aplikacja Dzienniczek Vulcan:

  • dla systemu Android:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.heb
  • dla systemu iOS:
    https://apps.apple.com/us/app/id147164086

Prosimy, by śledzili Państwo informacje dla Rodziców:
https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

Stypendia szkolne – pomoc socjalna dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – strona Biura Edukacji

Stypendium „Posiłek dla Ucznia”

List dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Zarządzenie dotyczące reżimu sanitarnego