Prezentacja działania Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN – webinarium

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

„Lato w Mieście” 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji „Lato w Mieście” 2021, jednakże z uwagi na  brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.


Zbiórka fantów DLA SERCA FRANIA

Zbiórka fantów na licytacje dla 3-letniego mieszkańca naszej dzielnicy, który czeka na operację ratującą życie. Fanty można zostawiać u wychowawców lub na portierni szkoły, Dziękujemy z całego serca.

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

ZAPROSZENIE
do udziału w III Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii
. „I LOVE YOU UK”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII z dzielnicy Wesoła. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie u pani Moniki Patralskiej do dnia 14.05.2021 (m.patralska@sp173.waw.pl)

Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: szkolny i dzielnicowy.

Pierwszy etap (szkolny) będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania związane z historią i kulturą Wielkiej Brytanii i zostanie przesłany na adres mailowy nauczyciela zgłaszającego szkołę.

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego zostaną wytypowani uczestnicy etapu dzielnicowego – troje uczniów z najwyższym wynikiem.

Etap dzielnicowy zostanie przeprowadzony w dniu 31.05.2021 online i będzie miał formę teleturnieju.

Mamy nadzieję, że konkurs promujący poznawanie kultury i historii Wielkiej Brytanii, jak i naukę samego języka angielskiego, spotka się z miłym przyjęciem i odzewem z Państwa strony.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu

Konkurs Plastyczny.

KONKURS  Z OKAZJI 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Już niedługo będziemy obchodzić 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pierwszej w Europie i drugiej na świecie  spisanej ustawy zasadniczej. 
Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić sobie znaczenie takich momentów w historii Polski, poszerzyć wiedzę o   historii, kulturze i ważnych datach naszego kraju. Przypominam, że z tej okazji – w naszej szkole został ogłoszony konkurs „Warszawa 3-V-1791” Do udziału w nim zapraszamy uczniów klas 4-8.  
Celem konkursu jest rozwijanie Waszych zainteresowań historycznych, oraz promowanie talentów artystycznych i   informatycznych.   
Zadaniem  konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z   uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja.   Przedstawcie swoją wizję artystyczną   dotyczącą  tego ważnego wydarzenia z historii Polski.

Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja - Reprodukcja

 Prace powinny być wykonane na formacie A3 lub A4 dowolną techniką płaską
(ołówek węgiel, pastel, akwarela, collage,   photo collage), dopuszcza się też prace wykonane na komputerze.  

Sfotografowane prace przesyłajcie na adres   230rocznica@sp173.waw.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Prosimy o dołączenie do pracy – podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) – zgody na udział ucznia w konkursie i publikowanie  pracy na stronach  internetowych szkoły.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do  nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC
  1. Ciekawy pomysł, staranność i estetyka wykonania, zastosowanie efektownych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
  2. Zaprezentowanie wiedzy historycznej.
  3. Samodzielne wykonanie pracy.
  Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody.
  Zapraszamy do udziału w konkursie.

22 kwietnia – Dzień Ziemi

Troska o środowisko jest nam bliska nie tylko od święta. Podejmujemy ważne tematy dbania o naturę na wielu lekcjach. Przyłączamy się do działań ekologicznych, zbieramy śmieci, segregujemy, organizujemy akcje społeczne, wprowadzamy teorie w czyn. Działanie to najlepszy sposób na efektywną naukę. A co Ty robisz, by zatroszczyć się o środowisko?