1% dla SP173

1% podatku dla Naszej Szkoły 🙂

Nazwa OPP: Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Numer KRS: 0000245554
WAŻNE! Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie

UWAGA:
1. Państwa dane pozostaną anonimowe, tzn. z urzędu skarbowego nie otrzymamy żadnych danych osobowych!
2. Przekazane na konto fundacji pieniądze z adnotacją „Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie” trafią do rady rodziców naszej szkoły i będą w jej wyłącznej dyspozycji.
3. Finanse fundacji pozostają jawne. Bez trudu można będzie sprawdzić, jaka kwota wpłynęła z tytułu 1% na naszą szkołę.
4. Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem i Radą Rodziców naszej szkoły określające dokładne zasady współpracy i terminy przekazania środków zebranych z tytułu 1%.

Na co chcielibyśmy przeznaczyć zbierane środki?

Wszechstronny rozwój dzieci to równowaga miedzy nauką i zabawą. W szkole przykładamy wagę do edukacji dzieci, ale wiemy jak ważny jest bezpieczny i aktywny wypoczynek, dlatego chcielibyśmy przeznaczyć zbierane środki na unowocześnienie placu zabaw. Planujemy wymianę nawierzchni. Niestety zeszłoroczna zbiórka okazała się niewystarczająca ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia, dlatego cel zbiórki pozostaje ten sam co w ubiegłym roku.

W zeszłym roku, dzięki Państwa wsparciu, Rada Rodziców zebrała 
ponad 5 tysięcy złotych

Dziękujemy za okazane zaufanie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 173