16-18.06. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,                                           

W związku ze zmianą terminu Egzaminu ósmoklasisty,  dni 16, 17 i 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2019 poz. 625):