Wyniki Konkursu Świątecznego dla klas 0-III

Świąteczne dekoracje – prace konkursowe

Wyniki konkursu:

kategoria I

miejsce I
Natalia Dolota 3b
Aleksandra Walicka 1a

miejsce II
Julia Okulska 3b

miejsce III
Lena Mierzwa 2a
Krzysztof Sękal 3b

kategoria II

miejsce I
Antonina Krupińska 2b

miejsce II
Mateusz Lubiejewski 3b

miejsce III
Leon Kajdrowicz 2b

wyróżnienie

Aleksandra Staszałek 3b

Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania –  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Czat internetowy

Więcej na ten temat

Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa