Dla Uczniów

Ranking „Licea i Technika 2020”

przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Wśród kryteriów branych pod uwagę znalazły się między innymi wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. W technikach dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło nam na opublikowanie rankingu, który w doskonały i przejrzysty sposób ukazuje poziom danej placówki na tle innych szkół. W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 punktów a trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium. Ranking dostępny jest pod adresem: 

https://waszaedukacja.pl/ranking