Doradztwo Zawodowe

Zapraszamy do indywidualnych spotkań w ramach programu Sięgnij po Więcej. Spotkania odbywają się po ustaleniu indywidualnego terminu ze szkolnym doradcą zawodowym p. Patrycją Kraczek – Zimnicką.

Kontakt: telefon: 22 773 39 25 wew. 215 lub poprzez e-mail za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Doradztwo indywidualne odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Spotkania w roku szkolnym 2020/21 odbywają się we wtorki od godz. 14.50 (dwie lub trzy jednostki lekcyjne wg harmonogramu).

Informacje o projekcie

Prezentacja dotycząca doradztwa zawodowego przygotowana przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

Prezentacja dla Rodziców uczniów klas VIII – Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

Jak pomóc rozwinąć skrzydła? Poradnik dla Rodziców

Rejestr szkół i placówek oświatowych

Klasyfikacja zawodów / wyszukiwarka

Schemat systemu kształcenia