Doradztwo Zawodowe

W ramach kontynuacji spotkań rozpoczętych w programie Sięgnij po Więcej zapraszamy do indywidualnych spotkań doradczych. Spotkania odbywają się po ustaleniu indywidualnego terminu ze szkolnym doradcą zawodowym p. Patrycją Kraczek – Zimnicką.

Kontakt: telefon: 22 773 39 25 wew. 215 lub poprzez e-mail za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Doradztwo indywidualne odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Spotkania w roku szkolnym 2022/23 odbywają się w poniedziałki od godz. 14.55 (dwie lub trzy jednostki lekcyjne po wcześniejszym umówieniu spotkania).

Informacje o zrealizowanym projekcie

Prezentacja dotycząca doradztwa zawodowego przygotowana przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

Prezentacja dla Rodziców uczniów klas VIII – Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

Jak pomóc rozwinąć skrzydła? Poradnik dla Rodziców

Rejestr szkół i placówek oświatowych

Klasyfikacja zawodów / wyszukiwarka

Schemat systemu kształcenia