Dyżur wakacyjny

Do 1 kwietnia br. do godz. 24:00, pod adresem: 
warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola/  szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły / przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 10 maja 2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest opłacenie do 10 maja wyżywienia:

kwota : 12,00 zł za dzień  (15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy)

nr konta bankowego: 16 1910 1048 2214 6995 0518 0001

odbiorca płatności:  GabMax Halina Mucha

Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły (mogą Państwo przesłać na adres: szkola@sp173.waw.pl)