Dzielnicowy konkurs kulinarno – językowy „MasterChef”

Zapraszamy uczniów zainteresowanych tematem gotowania do udziału w konkursie językowo – kulinarnym „MasterChef”.

Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności językowych uczniów,

– zainteresowanie uczniów pogłębieniem wiedzy na temat krajów anglo-,  francusko-  i niemieckojęzycznych,

– poznanie kultury wybranego kraju,

– rozwijanie umiejętności twórczych, artystycznych, organizacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczniów jest przygotowanie indywidualnie lub w grupie (2-4 osobowych) informacji na temat wybranej potrawy pochodzącej z kraju anglojęzycznego, niemieckojęzycznego lub francuskojęzycznego – wyszukanie przepisu i przygotowanie dania, nagranie filmu przedstawiającego przyrządzenie potrawy wraz z podaniem receptury. Film musi być nagrany w języku angielskim, francuskim lub niemieckim W nagraniu mogą wziąć udział jedynie osoby wchodzące w skład grupy konkursowej. Czas trwania filmu od 4 do maksymalnie 6 minut. Nagranie w formie pliku proszę przesłać na adres masterchef@sp173.waw.pl do dnia 31.03.2021r. 

Do maila z filmem należy załączyć skan zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Kryteria oceny prac:

– poprawność językowa,

– sposób prezentacji informacji na temat potrawy ,

– oryginalność pomysłu, stopień trudności wykonania,

– sposób wykonania dania, w tym walory estetyczne,

– nawiązanie do realiów kultury krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych.

Zgoda do pobrania

Regulamin