Grono Pedagogiczne

Zapraszamy do kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Ewa Walczuk – dyrektor
Justyna Mańczyńska – wicedyrektor IV – VIII
Halina Więsek – wicedyrektor 0 – III

Antecka – Paśnik Beata – matematyka
Batko Danuta – w-f
Buga-Rucińska Barbara – j. polski
Czarnecka-Jagoda Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Demidziuk Adam – informatyka
Gierczycka Bernadetta – edukacja wczesnoszkolna
Górska Bożena s. Sawia – religia
Grochowska Beata – edukacja wczesnoszkolna
Gzara-Garbacz Magdalena – j. angielski, wychowanie do życia w rodzinie
Hanula Anna – j. niemiecki
Jarosiński Mariusz – historia, wos
Kozińska-Zięba Małgorzata – j. hiszpański
Kozioł Aneta -matematyka
Kraczek – Zimnicka Patrycja – pedagog / doradztwo zawodowe
ks. Krupa Łukasz – religia
Kubik Agnieszka – wychowawca w oddziale przedszkolnym
Lisiecka Emilia – logopeda
Łubińska Alicja – j. polski
Majsterek Dorota – j. angielski
Mańczyńska Justyna – wicedyrektor, pedagog specjalny
Markowska Marta – j. angielski kl. 0-III
Michałowska Izabela – wychowawca w oddziale przedszkolnym, historia, j. polski
Mielcarz Ewa – wychowawca w oddziale przedszkolnym
Nowaszewska Magdalena – biblioteka
Opieka Grzegorz – w-f
Pałczyńska Patrycja – wychowawca w świetlicy szkolnej
Patoleta Daria – matematyka, fizyka
Patralska Monika – j. angielski
Pawińska Aleksandra – plastyka
Piotrowska – Bluz Katarzyna – geografia, j. francuski
Próchniak Sylwia – w-f
Przybysz Agata – technika
Referda Renata – edukacja wczesnoszkolna
Saganowska Magdalena – j. polski
Snopek Gerard – edukacja dla bezpieczeństwa
Snopek Monika -w-f
Stępniewska Agata – edukacja wczesnoszkolna
Szambelan Dorota – edukacja wczesnoszkolna
Szambelan Edyta – muzyka
Szymulewicz Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna, psycholog
Tomasiak Marianna – biologia
Waliłko Marzena – biologia, przyroda
Wiśniewska Grażyna – wychowawca w świetlicy szkolnej
Wojenka Marcin – religia – również oddziały przedszkolne
Wyrzykowska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna
Zygadło Marta – wychowawca w oddziale przedszkolnym