Grono Pedagogiczne

Zapraszamy do kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Ewa Walczuk – dyrektor
Justyna Mańczyńska – wicedyrektor IV – VIII
Halina Więsek – wicedyrektor 0 – III

Antecka – Paśnik Beata – matematyka
Batko Danuta – w-f
Buga-Rucińska Barbara – j. polski
Czarnecka-Jagoda Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Gierczycka Bernadetta – edukacja wczesnoszkolna
Górska Bożena s. Sawia – religia
Grabarczyk Wioleta – psycholog
Grochowska Beata – edukacja wczesnoszkolna
Gzara-Garbacz Magdalena – j. angielski, wychowanie do życia w rodzinie
Hanula Anna – j. niemiecki
Jabłońska Joanna – chemia
Jarosiński Mariusz – historia, wos
Karaszewska Ewa – j. polski, pedagog specjalny
Kozińska-Zięba Małgorzata – j. hiszpański
Kozioł Aneta -matematyka
Kraczek – Zimnicka Patrycja – pedagog / doradztwo zawodowe
ks. Krupa Łukasz – religia
Kubik Agnieszka – wychowawca w oddziale przedszkolnym
Lisiecka Emilia – logopeda
Łoń Kamila – edukacja wczesnoszkolna
Łubińska Alicja – j. polski
Majsterek Dorota – j. angielski
Mańczyńska Justyna – wicedyrektor, pedagog specjalny
Markowska Marta – j. angielski kl. 0-IV
Michałowska Izabela – wychowawca w oddziale przedszkolnym, historia
Mielcarz Ewa – wychowawca w oddziale przedszkolnym
Nowaszewska Magdalena – biblioteka
Offerczak Paulina – psycholog
Opieka Grzegorz – w-f
Patoleta Daria – matematyka, fizyka
Patralska Monika – j. angielski
Pawińska Aleksandra – plastyka
Piotrowska – Bluz Katarzyna – geografia, j. francuski
Próchniak Sylwia – w-f
Przybysz Agata – technika, informatyka
Referda Renata – edukacja wczesnoszkolna
Saganowska Magdalena – j. polski
Snopek Gerard – edukacja dla bezpieczeństwa
Snopek Monika -w-f
Sobolewska Barbara – historia
Sołśnia Patrycja – matematyka
Stępniewska Agata – edukacja wczesnoszkolna
Szambelan Dorota – edukacja wczesnoszkolna
Szambelan Edyta – muzyka
Szymulewicz Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna
Tomasiak Marianna – biologia
Wiśniewska Grażyna – wychowawca w świetlicy szkolnej
Wojenka Marcin – religia – również oddziały przedszkolne
Wyrzykowska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna
Zygadło Marta – wychowawca w oddziale przedszkolnym