Harmonogram spotkań z Rodzicami

rok szkolny 2021/2022

Klasy I- III

zebranie 8 września 2021 r. godz. 17.30
dzień otwarty 3 listopada 2021 r. godz. 17.30
zebranie 15 grudnia 2021 r. godz. 17.30
zebranie semestralne 26 stycznia 2022 r.  godz. 17.30
zebranie 9 marca 2022 r. godz. 17.30
zebranie- informacja o zagrożeniach 11 maja 2022 r. godz. 17.30
zebranie- oceny przewidywane 8 czerwca 2022 r. godz. 17.30

Klasy IV

zebranie 8 września 2021 r. godz. 17.30
zebranie 6 października 2021 r. godz. 17.30
dzień otwarty 3 listopada 2021 r.  godz. 17.30
zebranie 15 grudnia 2021 r.  godz. 17.30
zebranie semestralne 26 stycznia 2022 r.  godz. 17.30
zebranie 9 marca 2022 r.  godz. 17.30
dzień otwarty 6 kwietnia 2022 r. godz. 17.30
zebranie- informacja o zagrożeniach 11 maja 2022 r.  godz. 17.30
zebranie- oceny przewidywane 8 czerwca 2022 r.  godz. 17.30

Klasy V-VIII

zebranie 8 września 2021 r. godz. 18.30
zebranie 6 października 2021 r. godz. 18.30
dzień otwarty 3 listopada 2021 r.  godz. 18.30
zebranie 15 grudnia 2021 r.  godz. 18.30
zebranie semestralne 26 stycznia 2022 r.  godz. 18.30
zebranie 9 marca 2022 r.  godz. 18.30
dzień otwarty 6 kwietnia 2022 r. godz. 18.30
zebranie- informacja o zagrożeniach 11 maja 2022 r.  godz. 18.30
zebranie- oceny przewidywane 8 czerwca 2022 r.  godz. 18.30

Klasy 0- godz. 17.00

Nauczyciele w dzień otwarty czekają na Rodziców w godz. 17.30 – 19.30. W przypadku zagrożenia epidemicznego zebrania i konsultacje z nauczycielami odbywać się będą online.

Serdecznie zapraszamy.