Harmonogram spożywania posiłków

ŚNIADANIA

08.15 – oddziały przedszkolne
8.45 – klasy I-III (w tym świetlica przedpołudniowa)

OBIADY

11.30 – klasy I
12.10 – oddziały przedszkolne
12.40 – klasy II – III i dzieci ze świetlicy szkolnej
13.45 – II zmiana klas II-III i klasy IV-VIII

PODWIECZOREK

14.00 – oddz. przedszkolne
14.15 – klasy I-III z zajęć świetlicowych
14.50 – II zmiana klas II-III