Inspektor Danych Osobowych i RODO


Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie:
Kamila Rudzińska-Kępka
e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) Zarządzenie nr 5/.2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie z dnia 31 lipca 2018r. r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie.