Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  

23 – 31 grudnia 2020 r.Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 
18 – 31 stycznia 2021 r.Ferie zimowe
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 

25,26,27 maja 2021Egzamin ósmoklasisty
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
 

25 czerwca 2021 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).  

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.Ferie letnie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Terminy spotkań z rodzicami

Klasy 0- III

zebranie 7-10 września 2020 r. godz. 17.30
dzień otwarty 4 listopada 2020 r. godz. 17.30
zebranie 16 grudnia 2020 r. godz. 17.30
zebranie semestralne 13 stycznia 2021 r. godz. 17.30
zebranie 10 marca 2021 r. godz. 17.30
zebranie- informacja o zagrożeniach 12 maja 2021 r. godz. 17.30
zebranie – oceny przewidywane 09 czerwca 2021 r. godz. 17.30

Klasy IV-VIII

zebranie 7-10 września 2020 r. godz. 17.30
zebranie 7 października 2020 r. godz. 17.30
dzień otwarty 4 listopada 2020 r. godz. 17.30
zebranie 16 grudnia 2020 r. godz. 17.30
zebranie semestralne 13 stycznia 2021 r. godz. 17.30
zebranie 10 marca 2021 r. godz. 17.30
dzień otwarty 14 kwietnia 2021 r. godz. 17.30
zebranie- informacja o zagrożeniach 12 maja 2021 r. godz. 17.30
zebranie – oceny przewidywane 09 czerwca 2021 r. godz. 17.30

Dni dodatkowo wolne od zajęć szkolnych: