Kalendarz Roku Szkolnego 2023/24 oraz dni dodatkowo wolne

 1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.   Podstawa prawna:                                                             § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
 2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
 3.Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2024 r. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
 4.Wiosenna przerwa świąteczna      28 marca – 2 kwietnia 2024 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
 5.Egzamin ósmoklasisty                        Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).          
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach  21 czerwca 2024 r.   Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
7.Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć:

02 – 03 listopada 2023

02 maja 2024

31 maja 2024

14, 15, 16  maja – egzamin ósmoklasisty