Komunikat Dyrektora

Zgodnie z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego w dniach 12, 13 marca 2020 r. szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze.

W DNIACH OD 16 do 25 marca 2020 r. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE SĄ ZAWIESZONE.

Jednocześnie informujemy, że sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 8:00-15:00.

REKRUTACJA dzieci do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych PRZEBIEGA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.

Prosimy o systematyczne odczytywanie komunikatów przesyłanych przez dziennik elektroniczny. Pojawią się w nich ćwiczenia i zadania dla naszych uczniów.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, ale także nas wszystkich zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzialne i rozsądne zachowania zgodne z wytycznymi najwyższych Władz Państwowych.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Walczuk

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach