Konkurs ,,Konstytucja 3 Maja i jej twórcy”

Cele:

 • uczczenie 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przypomnienie głównych założeń Konstytucji 3 Maja i jej roli w historii narodu polskiego
 • ukazanie sylwetek jej twórców i ich walki o dobro ojczyzny
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • rozbudzanie zainteresowania własną przeszłością
 • upamiętnienie wydarzeń i postaci z historii Polski
 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie:
  Ewa Karaszewska i Mariusz Jarosiński
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
 3. Zadania konkursowe:
 • dla klas 4-5: opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice poświęconej miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja i jej twórcami (np.: rysunek, plakat, collage) w formacie A3. Praca powinna być wyraźnie podpisana nazwiskiem i imieniem oraz klasą w prawym dolnym rogu na białej karteczce.
 • dla klas 6-8: opracowanie prezentacji multimedialnej (mile widziany dźwięk) poświęconej miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja i jej twórcami. Prezentacja powinna zawierać od 5 do 15 slajdów i być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
 1. Podczas oceniania prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
   zgodność z tematem i zawartość merytoryczna,
   pomysłowość, inwencja twórcza i kreatywność,
   estetyka i czytelność wykonania pracy,
   oryginalność ujęcia tematu.
 2. Uczeń opracowuje i realizuje pracę konkursową indywidualnie.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • zgłoszenie następuje poprzez nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Prace plastyczne należy dostarczyć do p. Ewy Karaszewskiej do sali nr 6, a prezentację multimedialną nadesłać drogą elektroniczną na adres: m.jarosinski@sp173.waw.pl
 1. Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienie w formie dyplomów i książek oraz oceny z języka polskiego/ historii/ wiedzy o społeczeństwie, a wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas szkolnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.