KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- językowym.

„My picture dictionary”

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas 1 -3 .

Celem konkursu jest zachęcenie do twórczości plastycznej dzieci, wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz poznanie i utrwalenie nowego słownictwa.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słowniczka obrazkowego w języku angielskim        o dowolnej tematyce. W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna, itp. z wykorzystaniem dowolnych materiałów)

W pracach nie używamy języka polskiego.

Kryteria oceny prac konkursowych:
– związek pracy z tematyką konkursu

– pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy

– oryginalność i estetyka pracy

Prace będą oceniane przez jury, a najlepsze zostaną nagrodzone.

Na słowniki obrazkowe czekamy do 30 listopada 2021r.