Konkurs Plastyczny.

KONKURS  Z OKAZJI 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Już niedługo będziemy obchodzić 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pierwszej w Europie i drugiej na świecie  spisanej ustawy zasadniczej. 
Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić sobie znaczenie takich momentów w historii Polski, poszerzyć wiedzę o   historii, kulturze i ważnych datach naszego kraju. Przypominam, że z tej okazji – w naszej szkole został ogłoszony konkurs „Warszawa 3-V-1791” Do udziału w nim zapraszamy uczniów klas 4-8.  
Celem konkursu jest rozwijanie Waszych zainteresowań historycznych, oraz promowanie talentów artystycznych i   informatycznych.   
Zadaniem  konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z   uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja.   Przedstawcie swoją wizję artystyczną   dotyczącą  tego ważnego wydarzenia z historii Polski.

Jan Matejko - Konstytucja 3 Maja - Reprodukcja

 Prace powinny być wykonane na formacie A3 lub A4 dowolną techniką płaską
(ołówek węgiel, pastel, akwarela, collage,   photo collage), dopuszcza się też prace wykonane na komputerze.  

Sfotografowane prace przesyłajcie na adres   230rocznica@sp173.waw.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Prosimy o dołączenie do pracy – podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) – zgody na udział ucznia w konkursie i publikowanie  pracy na stronach  internetowych szkoły.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do  nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC
  1. Ciekawy pomysł, staranność i estetyka wykonania, zastosowanie efektownych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
  2. Zaprezentowanie wiedzy historycznej.
  3. Samodzielne wykonanie pracy.
  Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody.
  Zapraszamy do udziału w konkursie.