Konkurs religijny z okazji 100-rocznicy narodzin św. Jana Pawła II.

W maju 2020 odbył się konkurs z okazji 100-rocznicy narodzin św. Jana Pawła II. Konkurs miała na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży postać świętego, ale również oddać hołd Papieżowi Polakowi. Klasy III miały do wykonania prace plastyczną laurkę dla św. Jana Pawła II. Klasy starsze praca literacka polegająca na napisaniu wiersza o tematyce religijnej na minimum pół strony A4.Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii „Laurka dla Papieża”

I miejsce Marta Więsek kl. 3c, Marylka Przybył kl. 3b
II miejsce Michał Aneszko kl. 3c
III miejsce Emilka Szczepańska kl. 3c

W kategorii „Wiersz dla Papieża”

I miejsce Julita Matysiak kl. 8b
II miejsce Marcin Sprycha kl. 7a
III miejsce Aleksandra Rogalska kl. 7c