Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

ZAPROSZENIE
do udziału w III Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii
. „I LOVE YOU UK”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VII z dzielnicy Wesoła. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie u pani Moniki Patralskiej do dnia 14.05.2021 (m.patralska@sp173.waw.pl)

Konkurs będzie podzielony na dwa etapy: szkolny i dzielnicowy.

Pierwszy etap (szkolny) będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania związane z historią i kulturą Wielkiej Brytanii i zostanie przesłany na adres mailowy nauczyciela zgłaszającego szkołę.

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego zostaną wytypowani uczestnicy etapu dzielnicowego – troje uczniów z najwyższym wynikiem.

Etap dzielnicowy zostanie przeprowadzony w dniu 31.05.2021 online i będzie miał formę teleturnieju.

Mamy nadzieję, że konkurs promujący poznawanie kultury i historii Wielkiej Brytanii, jak i naukę samego języka angielskiego, spotka się z miłym przyjęciem i odzewem z Państwa strony.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu