Konkursy kuratoryjne

Oferta przedmiotowych konkursów kuratoryjnych – zachęcamy do udziału

Eliminacje szkolne już w październiku! Do etapu rejonowego przechodzą uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
1. Harmonogram
Harmonogram.pdf
2. Zgoda rodziców na udział w konkursie
Zgoda.pdf
3. Regulamin – zasady, organizacja, przebieg
Regulamin.pdf
4. Uprawnienia laureatów i finalistów:
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22  ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, otrzymują ocenę celującą na koniec roku z danego przedmiotu, a także są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu.
5. Wymagania merytoryczne
Wymagania

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłaszajcie do nauczycieli przedmiotów.POWODZENIA!