Konkursy

Konkurs plastyczny – Portret Babci i Dziadka

Akcja Mural- odkryj w sobie muralowca! – konkurs

Odkryj w sobie artystę! Przygotuj projekt muralu – najlepszy pomysł ozdobi ścianę w samym centrum Warszawy, Twój zespół pojedzie na zieloną szkołę, a Twojej szkole zafundujemy odmalowanie klas!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie na najlepszą grafikę prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybierzemy najlepszą – przy współpracy jej autorów i znanych artystów muralowców trafi ona na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wielkoformatowy mural.

Odwiedź miasteczko Peronowo, poznaj jego mieszkańców i zainspiruj się www.kolejoweabc.pl/peronowo. Projekt muralu powinien być związany tematycznie z bezpieczeństwem na terenach kolejowych oraz mieszkańcami Peronowa, w tym nosorożcem Rogatkiem.

W konkursie przewidziane są wspaniałe nagrody!

Dla zwycięskiej drużyny:

  • wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę,
  • 20 000 zł na odmalowanie wybranych pomieszczeń w placówce, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy.

Dla 5 wyróżnionych drużyn:

  • 5 000 zł na odmalowanie jednego pomieszczenia szkolnego w placówce, do której uczęszczają autorzy wyróżnionych prac.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Więcej szczegółów w Regulaminie Akcji Mural.
Etap szkolny do 10 grudnia. Prace przynosimy do p. Patrycji Kraczek – Zimnickiej, Agaty Przybysz lub Aleksandry Pawińskiej .

Konkursy kuratoryjne

Eliminacje szkolne już w październiku! Do etapu rejonowego przechodzą uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
1. Harmonogram
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Zacznik%201_Harmonogram.pdf
2. Zgoda rodziców na udział w konkursie
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Zacznik%202_Zgoda%20rodzicw_opiekunw.pdf
3. Regulamin – zasady, organizacja, przebieg
https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2020/regulaminy/Regulamin%20konkursw%20SP%20MSCDN.pdf
4. Uprawnienia laureatów i finalistów:
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22  ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, otrzymują ocenę celującą na koniec roku z danego przedmiotu, a także są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu.
5. Wymagania merytoryczne
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłaszajcie do nauczycieli przedmiotów.POWODZENIA!

Oferta przedmiotowych konkursów kuratoryjnych – zachęcamy do udziału