Konsultacje i kontakt ze szkołą

W dniach zawieszenia zajęć konsultacje dla Rodziców odbywać się będą
w środy w godzinach 17.00-18.00 w e-dzienniku.
Przypominamy, że telefon szkoły 785502011 jest do Państw dyspozycji
w godzinach 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.