Konsultacje online dla uczniów klas IV-VIII

Od 01 czerwca 2020 r. SP173 uruchamia konsultacje online dla uczniów klas IV-VIII. Konsultacje dla chętnych uczniów w dniach 01-05.06.2020 r. odbywać się będą za pośrednictwem Google Meets zgodnie z planem lekcji klas wg poniższego harmonogramu. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się w podanych terminach do swoich nauczycieli przedmiotu.