Konto Rady Rodziców przy SP173

Santander Bank Polska S.a.

68 1500 1878 1218 7002 6898 0000

darowizny na RR wpłacamy na konto banku
w kwocie 60,- zł od ucznia

w tytule płatności podajemy:

imię i nazwisko /ucznia/ oraz klasę
np. Jan Kowalski 7A