Lato w Mieście

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapisów na „Lato w Mieście”:

  1. Zapisy trwają od 18.04 do 31.04.2019 pod adresem mailowym:

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

  1. Od 07.05 do 16.05.2019 rodzic składa w wybranej przez siebie szkole wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa w programie oraz potwierdzenie opłaty za wyżywienie dziecka, a szkoła potwierdza w systemie przyjęcie dziecka
  2. Od 21.05 będzie odbywała się rekrutacja uzupełniająca do akcji „Lato w Mieście”
  3. 03.06 zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart i potwierdzeń opłat
  4. Od 03.06 rodzice zgłaszają dziecko osobiście do wybranej przez siebie szkoły, która posiada jeszcze wolne miejsca
  5. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

– opłacenie wyżywienia

– wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej oraz dostarczenie jej do placówki

Koordynator „Lata w Mieście”

Lucyna Kryszyńska