Lato w Mieście

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapisów na „Lato w Mieście”:

  1. Zapisy trwają od 18.04 do 31.04.2019 pod adresem mailowym:

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

  • Od 07.05 do 16.05.2019 rodzic składa w wybranej przez siebie szkole wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa w programie oraz potwierdzenie opłaty za wyżywienie dziecka, a szkoła potwierdza w systemie przyjęcie dziecka
  • Od 21.05 będzie odbywała się rekrutacja uzupełniająca do akcji „Lato w Mieście”
  1. 03.06 zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart i potwierdzeń opłat
  2. Od 03.06 rodzice zgłaszają dziecko osobiście do wybranej przez siebie szkoły, która posiada jeszcze wolne miejsca
  3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
  4. opłacenie wyżywienia:

kwota : 7,00 zł za dzień  (15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy)

nr konta bankowego: 16 1910 1048 2214 6995 0518 0001

odbiorca płatności:  GabMax Halina Mucha

  • wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej oraz dostarczenie jej do placówki

Koordynator „Lata w Mieście”

Lucyna Kryszyńska