Materiały dla ucznia

Informacje dla ucznia i rodzica nauczyciele wysyłają poprzez dziennik elektroniczny. Pliki i ćwiczenia udostępniane będą na dysku:

Szkolny Dysk Google Drive – dostęp bez konieczności logowania.

Jeśli uczniowie chcą odesłać prace do sprawdzenia, przypominam, że adresy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły tworzone są wg schematu:
Honorata Wiosenka – h.wiosenka@sp173.waw.pl

w przypadku podwójnego nazwiska:
Honorata Wiosenka-Kwiatkowska – h.wiosenka-kwiatkowska@sp173.waw.pl

blog z materiałami i wskazówkami od P. Barbary – Bugi – Rucińskiej