Nabór do klasy sportowej

Plakat dotyczący naboru dla klasy 4 sportowej dla dziewcząt i chłopców. Klasa sportowa o profilu: piłka nożna na rok szkolny 2023/24.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie

 1. Rekrutacja  klasy  4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców.
 2. Do klasy sportowej przyjmowani są uczennice i uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez

    lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie Biura Edukacji UM. St. Warszawy

 Harmonogram do klas IV sportowych – Edukacja (um.warszawa.pl)

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.
 3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 4. Ustalenie list przyjętych.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej:

 1. Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danej dyscypliny sportu – piłka nożna dziewcząt i chłopców.
 2. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.