Konsultacje dla chętnych uczniów klas VIII

Od 25 maja 2020 r. SP173 uruchamia konsultacje dla uczniów klas VIII w formie zdalnej. Konsultacje dla chętnych uczniów w dniach 25-29.05.2020 r. odbywać się będą za pośrednictwem Google Meets wg poniższego harmonogramu.

j.polski
czwartek:
8a – 14.00-14.45
8b – 15.00-15.45

matematyka
poniedziałek:
8a – 15:00-15:45
8b- 15:00-15:45
wtorek:
8a – 15:00-15:45
8b- 15:00-15:45

j.angielski
poniedziałek:
8ab – 13:00 – 13:45 gr. zaawansowana
8ab- 13.00-13.45 gr. podstawowa
środa:
8ab – 14:00 – 14:45 gr. zaawansowana
8ab- 14.00-14.45 gr. podstawowaPostępowanie odwoławcze w rekrutacji

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Wznowienie zajęć w systemie stacjonarnym dla oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

Od 18 maja wznawiamy zajęcia w systemie stacjonarnym dla oddziałów przedszkolnych. Dzieci, które pozostaną w domu, będą miały zajęcia on-line. Dołożymy największej staranności, by zapewnić Państwa dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wypoczynku. Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych kontaktowały się z Państwem w ubiegłym tygodniu, przekazały ankietę na podstawie której 12 spośród Państwa zdecydowało się posłać dzieci do szkoły. Więcej informacji o pracy w czasie epidemii znajdziecie Państwo na szkolnej stronie www, w zakładce „Dokumenty” oraz na stronie Biura Edukacji:https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22229-otwarcie-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych
Ewa Walczuk, dyrektor szkoły

Materiały dla ucznia

Informacje dla ucznia i rodzica nauczyciele wysyłają poprzez dziennik elektroniczny. Pliki i ćwiczenia udostępniane będą na dysku:

Szkolny Dysk Google Drive – dostęp bez konieczności logowania.

Jeśli uczniowie chcą odesłać prace do sprawdzenia, przypominam, że adresy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły tworzone są wg schematu:
Honorata Wiosenka – h.wiosenka@sp173.waw.pl

w przypadku podwójnego nazwiska:
Honorata Wiosenka-Kwiatkowska – h.wiosenka-kwiatkowska@sp173.waw.pl

blog z materiałami i wskazówkami od P. Barbary – Bugi – Rucińskiej