Materiały dla ucznia

Informacje dla ucznia i rodzica nauczyciele wysyłają poprzez dziennik elektroniczny. Pliki i ćwiczenia udostępniane będą na dysku:

Szkolny Dysk Google Drive – dostęp bez konieczności logowania.

Jeśli uczniowie chcą odesłać prace do sprawdzenia, przypominam, że adresy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły tworzone są wg schematu:
Honorata Wiosenka – h.wiosenka@sp173.waw.pl

w przypadku podwójnego nazwiska:
Honorata Wiosenka-Kwiatkowska – h.wiosenka-kwiatkowska@sp173.waw.pl

blog z materiałami i wskazówkami od P. Barbary – Bugi – Rucińskiej

Ranking „Licea i Technika 2020”

Ranking „Licea i Technika 2020” przygotowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Wśród kryteriów branych pod uwagę znalazły się między innymi wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. W technikach dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło nam na opublikowanie rankingu, który w doskonały i przejrzysty sposób ukazuje poziom danej placówki na tle innych szkół. W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 punktów a trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium. Ranking dostępny jest pod adresem: https://waszaedukacja.pl/ranking

Konsultacje i kontakt ze szkołą

W dniach zawieszenia zajęć konsultacje dla Rodziców odbywać się będą
w środy w godzinach 17.00-18.00 w e-dzienniku.
Przypominamy, że telefon szkoły 785502011 jest do Państw dyspozycji
w godzinach 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

Harmonogram zapisów na opiekę wakacyjną w oddziałach przedszkolnych.

Hasła generowane są na indywidualną prośbę rodzica przesłaną na adres szkola@sp173.waw.pl.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 785 502 011 lub mailowy: szkola@sp173.waw.pl