VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VII  Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Mój wymarzony zawód”.
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie)
Załącznik nr 2 (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pełnoletniego ucznia).

Pożegnalna Msza Święta odbędzie się 04 marca o godzinie 19.00
w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Konkurs na kartkę wielkanocną

zachęcamy uczniów, a zwłaszcza Wolontariuszy do udziału w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną.

🐥

Konkurs kierujemy do uczniów grup 0 i kl. I-VIII Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie . Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie przez uczniów, dowolną techniką i w dowolnym formacie, kartek wielkanocnych dla pacjentów Hospicjum Domowego. Czekamy na Wasze prace do 17 marca. Prace prosimy przynosić do wychowawców lub w przypadku uczniów kl. 4-8 na portiernię szkoły.

O wyłonieniu zwycięzców, dla których przewidziano nagrody rzeczowe, zdecyduje specjalnie powołane Jury.

Szczegóły konkursu w regulaminie

Rekrutacja 2021/22

w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

1)      Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

2)      Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

3)      Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola/szkoły.
Informacje dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2021/21 znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

https://a.allegroimg.com/s180/11f119/9e2bb5ca4b8ba90f09425fdf92ff/Statuetka-Figurka-MUZYKA-NUTA-NUTKA-napis

 Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej  nr 173 

im. Górników Polskich, do wzięcia udziału w kolejnej edycji 

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, 

który odbędzie się 17 marca 2021 roku! 

Warunki uczestnictwa określa regulamin. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 5.03.2021 roku, do godz. 23:59.

Regulamin i kartę zgłoszenia znajdziesz na swoim mailu ☺

10.03.2021 godz. 15.00 PRZESŁUCHANIA ONLINE!

17.03.2021 FINAŁ!  Nagrania uczestników w SP 173.

22.03.2020 Projekcja występów uczestników finału (online)  podczas lekcji z wychowawcami!!

Regulamin do pobrania

Zgoda rodziców do pobrania

Dzielnicowy konkurs kulinarno – językowy „MasterChef”

Zapraszamy uczniów zainteresowanych tematem gotowania do udziału w konkursie językowo – kulinarnym „MasterChef”.

Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności językowych uczniów,

– zainteresowanie uczniów pogłębieniem wiedzy na temat krajów anglo-,  francusko-  i niemieckojęzycznych,

– poznanie kultury wybranego kraju,

– rozwijanie umiejętności twórczych, artystycznych, organizacyjnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczniów jest przygotowanie indywidualnie lub w grupie (2-4 osobowych) informacji na temat wybranej potrawy pochodzącej z kraju anglojęzycznego, niemieckojęzycznego lub francuskojęzycznego – wyszukanie przepisu i przygotowanie dania, nagranie filmu przedstawiającego przyrządzenie potrawy wraz z podaniem receptury. Film musi być nagrany w języku angielskim, francuskim lub niemieckim W nagraniu mogą wziąć udział jedynie osoby wchodzące w skład grupy konkursowej. Czas trwania filmu od 4 do maksymalnie 6 minut. Nagranie w formie pliku proszę przesłać na adres masterchef@sp173.waw.pl do dnia 31.03.2021r. 

Do maila z filmem należy załączyć skan zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Kryteria oceny prac:

– poprawność językowa,

– sposób prezentacji informacji na temat potrawy ,

– oryginalność pomysłu, stopień trudności wykonania,

– sposób wykonania dania, w tym walory estetyczne,

– nawiązanie do realiów kultury krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych.

Zgoda do pobrania

Regulamin