Plan lekcji 2022/23

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego i aplikacji mobilnej
Dzienniczek Vulcan

Jeśli na urządzeniach mobilnych widzą Państwo plan w niewłaściwej postaci np. podwojone lekcje, proszę spróbować zaktualizować aplikację na urządzeniu.