Plan lekcji

Plan lekcji 1 tygodnia roku szkolnego 2020/2021 dostępny jest w dzienniku elektronicznym. Może ulec zmianie ze względu na nanoszone korekty.

Jeśli na urządzeniach mobilnych widzą Państwo plan w niewłaściwej postaci np. podwojone lekcje, proszę spróbować zaktualizować aplikację na urządzeniu.