Powitanie Zerówek i Festiwal Piosenki Polskiej

11 października był dla najmłodszych dzieci w naszej szkole szczególnym dniem. Pani Dyrektor Ewa Walczuk oficjalnie powitała przedszkolaki z grup 0a i 0b oraz ich rodziców podczas uroczystości „Witaj w Szkole”. Sześciolatki przygotowały z tej okazji część artystyczną dotyczącą hasła roku – „Szkolne mury dla kultury”.
Zerówkowicze zaprezentowali się podczas recytowania wierszy, śpiewania piosenek i tańca, ale przede wszystkim swoim wzorowym zachowaniem potwierdzili, że z kulturą są za pan brat i zawsze pamiętają o nienagannym zachowaniu.
Po uroczystości na dzieci czekały upominki i słodki poczęstunek.
Naszym milusińskim życzymy aby przygoda z nauką, którą niedawno rozpoczęli w naszej szkole zawsze kojarzyła się z radosnym czasem spędzonym wśród prawdziwych przyjaciół. Witajcie! Cieszymy się, że jesteście razem z nami!

Możecie być z nas dumni
Wcale nie tacy mali …

Tego dnia odbył się również Festiwal Piosenki Polskiej, podczas którego zaprezentowano wybitne utwory polskiej piosenki rozrywkowej.
Jak co roku młodzi artyści uświetnili swoimi występami szkolne obchody
Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Aż chce się śpiewać …

Izabela Michałowska