Profilaktyka

Profilaktyka Realizowana w ramach Programu Profilaktyczno- Wychowawczego

 1. Październik – Potrzebuje ciszy w szkole. Jak mogę się do tego przyczynić? Kl. 0-8
 2. Listopad– Każdy ma swoje prawa. Czy dbasz i przestrzegasz o nie … ? – Prawa człowieka. Kl. 0-8
 3. Listopad – Długie spędzanie czasu przy komputerze i Internecie – przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu. Kl. 4-8
 4. Grudzień – Co mogę zrobić kiedy jestem zły ? – profilaktyka radzenie sobie ze złością. Kl. 0
 5. Grudzień – Moja inteligencja … skąd mam wiedzieć jak się uczyć ? – Półkulowość mózgowa
  i inteligencja wieloraka. Kl. 3-8
 6. Grudzień – Jak być dobrze zrozumianym przez innych – Komunikacja typu „ JA”. Kl.0
 7. Styczeń/ Luty – Co to znaczy być dobrym kolegą – profilaktyka bezpieczeństwa w moim najbliższym otoczeniu i przeciwdziałanie przemocy. Kl. 0-8
 8. Styczeń/Luty/Marzec/Kwiecień – Moje zdrowie psychiczne: Moje sposoby na radzenie sobie z trudnościami oraz z towarzyszącym stresem. Kl. 6-8; Jak poradzić sobie z wystąpieniem – autoprezentacja. Kl. 6-8; Mogę mieć własne zdanie i nie robić tego co inni – asertywność. Kl. 6-8
 9. Kwiecień – Inne wspomagacze, czy to nie uzależnienie? – profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom psychoaktywnym. Kl. 6-8

W ramach zajęć profilaktycznych w roku szkolnym 2019/20 zrealizowano lub zostaną zrealizowane m.in. zajęcia tematyczne:

W oddziałach przedszkolnych „0”

1. „Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia)
2. „Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw)

W klasach 1

1. „Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze)
2. „Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi)
3. „Czy pies musi ugryźć?” (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa)

W klasach 2

1. „Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej)

W klasach 3

 1. „Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących)

W klasach 4 i 5 „Rowerowy ruch drogowy”

 1. Zajęcia teoretyczne – przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
  1 – 3 godziny lekcyjne dla jednej klasy realizowane w odstępie czasowym.
 2. Zajęcia praktyczne – ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego

W klasach 5

 1. Bezpieczeństwo w sieci (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy)

W klasach 6

 1. „Wiem, pomagam, ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia)

W klasach 7

 1. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich)

Dla klas VIII

Warsztaty dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem.

Dla Rodziców:

👍„Środki psychoaktywne, jak chronić swoje dziecko”

Ponadto w klasach wg potrzeb przeprowadzono zajęcia dotyczące pracy w warunkach hałasu, agresji, rozpoznawania własnych emocji i złości, dbałości o kulturę języka, komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

Dzień Praw Dziecka

Dyplom za zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Dziecka z Unicef
Konwencja Praw Dziecka