Projekt „School life in different countries”

Projekt współpracy
międzynarodowej realizowany przez
uczniów klas 7 naszej szkoły.
Współpracujemy ze szkołami z
Francji, Włoch, Holandii, Portugalii,

Rumuni oraz Turcji. W ramach dotychczas
wykonanych zadań poznaliśmy codzienne
życie uczniów z tych krajów. Opowiedzieli
nam o swoich szkołach, nauczycielach i
typowym dniu szkolnym.

Certyfikat