Przedmiotowe Zasady Oceniania

sowa czytająca książkę

Klasy IV-VIII

Uwaga dotycząca wszystkich Przedmiotowych Zasad Oceniania! 
Średnia ocen nie stanowi podstawy do wystawienia oceny semestralnej ani rocznej! 
Ocenę semestralną / roczną wystawia nauczyciel z uwzględnieniem
przepisów zawartych w Statucie Szkoły i PZO.


Klasy I-III

nauczycielka czytająca dzieciom