Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 173 z zebranych środków zakupiła dla szkoły: 

1. Grudzień 2012 rok – Altankę Ogrodową z okazji 50-lecia SP 173
2. Maj 2015 rok -Podesty Sceniczne oraz elementy tworzące składaną Scenę
    (na występy i akademie szkolne) 
3. Czerwiec 2015 rok – 25 sztuk Dzwonków Chromatycznych
    (pomoce dydaktyczne do lekcji muzyki dla klas 1-3) 
4. Listopad 2015 rok – Schodki do Sceny
    (dodatkowe elementy do rozbudowy sceny) 
5. Marzec 2016 rok – Internetową Stację Meteorologiczną – do klasopracowni przyrodniczej (stacja jest udostępniona również na stronie szkoły SP173) 
6. Listopad 2018 rok – Podesty Sceniczne
   (dodatkowe elementy do rozbudowy powierzchni sceny) 
7. Marzec 2019 rok – Siłownię Plenerową – urozmaicającą lekcje wychowania fizycznego