Rekrutacja – sposoby składania wniosków

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

Ø  elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 173: szkola@sp173.waw.pl

Ø  dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie (tel. 785 502 011) i mailowo (szkola@sp173.waw.pl) W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.