Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023: 
1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:  
https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

1. Rekrutacja do klas pierwszych:
https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe