Rekrutacja

w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

1)      Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

2)      Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

3)      Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola/szkoły.
Informacje dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2021/21 znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Elektroniczny system rekrutacji znajduje się pod adresem: 
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/   (do oddziałów przedszkolnych) https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl   
(do klas 1 w szkołach podstawowych) 

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/