Ślubowanie klas I

„ Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,  jak dla niej pracować kiedy urosnę!     
Będę się starać być dobrym kolegą,  
swym zachowaniem i nauką i sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”