Specjaliści

Porady i informacje. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Gdzie szukać wsparcia?
Zapraszamy do kontaktu osobistego.

Logopeda – Emilia Lisiecka,
Telefon: 22 7733925 wew. 302

Psycholog szkolny – Beata Basak – Sadowska
Telefon: 22 7733925 wew. 110

Pedagog szkolny – Patrycja Kraczek – Zimnicka
Telefon: 22 7733925 wew. 215

Warto rozmawiać 🙂


Wspólnie

z pewnością znajdziemy rozwiązanie
nawet trudnych spraw.