Specjaliści

Porady i informacje. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Gdzie szukać wsparcia?
Zapraszamy do kontaktu osobistego.

  • One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
  • One są wśród nas. Dziecko z AUTYZMEM i ZESPOŁEM ASPERGERA w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Gabriela Jagielska