Stołówka szkolna

Opłaty za obiady na dany miesiąc są przyjmowane od 1 do 5 dnia bieżącego miesiąca.

Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać osobiście:

  • telefonicznie (sms’em 600213366),
  • e-mailem: h-mucha@wp.pl
    w godzinach 7:00-19:00 danego dnia roboczego (pn-pt) na następny dzień.

Zwrotowi (za obiady) na następny miesiąc, podlega kwota, za każdy kolejny dzień, licząc od drugiego dnia po zgłoszeniu (jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi tego samego dnia, można odebrać posiłek osobiście w szkole w godzinach 11:30 – 13:00, z własnymi pojemnikami).

W przypadku nie zgłoszenia informacji do godz. 19:00 (pn-pt) o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej (obowiązek rodzica) na następny dzień, nie będzie odpisu za obiady,
tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.

Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe.
Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.