Stołówka szkolna

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ – INFORMATOR

Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie wskazanym w cenniku w danym miesiącu na nr konta:

48 1750 0012 0000 0000 4118 4469

Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w Informatorze stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości korzystania ze stołówki. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt wyłącznie poprzez sms lub e-mail najpóźniej do godziny 900 danego dnia. W przeciwnym razie nie będzie można dokonać odliczenia.

Odwoływanie obiadów :

SMS pod nr tel.: 789 387 320

e-mail:sp173.dges@wp.pl

Zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.

W sprawach organizacyjnych (zgłoszenia i ustalenia diet, pytań i uwag oraz wyjaśniania płatności) prosimy o kontakt:

e-mail: sp173.dges@wp.pl