Stypendia szkolne – pomoc socjalna dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – strona Biura Edukacji

Stypendium „Posiłek dla Ucznia”