Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Warszawa, 23.06.2021 r.

CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci,
Wyłonienie najlepszych szachistów ze szkoły.

ORGANIZATOR:
Organizatorem zawodów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 173
Kierownik zawodów: Kamila Nasiłowska.
TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. w SP 173 (ul. Trakt Brzeski 18),
Terminarz: 12.40 – 12.55 potwierdzenie udziału (dla zawodników wcześniej już zapisanych) 13:00 otwarcie zawodów
13.10 – 16.50 rundy I – VII
17.00 zakończenie zawodów

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA:
W zawodach może uczestniczyć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 zgłoszony w terminie (do 22.06.2021 r.) w ramach grup turniejowych. Istnieje możliwość zgłoszenia na sali gry między 12:40-12:45, ale tylko w razie wolnych miejsc. Zgłoszenia przesyłamy na adres e-mail: k.nasilowska@sp173.waw.pl
SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, a czas na
rozegranie całej partii wynosi 15 minut na zawodnika.

OCENA WYNIKÓW:
W przypadku równej ilości zdobytych punktów w turnieju indywidualnym (1 pkt. za zwycięstwo, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę) o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
a) średni Buchholz,
b) pełny Buchholz,
c) ilość zwycięstw.

SĘDZIOWANIE:
Sędzią głównym zawodów będzie Kamila Nasiłowska,
W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.
NAGRODY:
Nagrodzone są pierwsze trzy miejsca w turnieju.
INNE:
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego turnieju.