Ubezpieczenie NNW

Rada Rodziców rekomenduje dobrowolne ubezpieczenie Dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2019/2020 w firmie Aviva. Zestawienie wariantów ubezpieczenia znajduje się poniżej, Rada sugeruje skorzystanie z opcji „Dobry”, gdzie przy składce 39 PLN rocznie za jedno dziecko uzyskać można świadczenia na poziomie konkurencyjnym do ofert innych towarzystw ubezpieczeniowych, których propozycje oceniliśmy. W każdym wariancie ubezpieczenia Aviva zapewnia ochronę również podczas zajęć pozalekcyjnych, np. treningów piłki nożnej czy karate.

TwojeDzieckoAviva20192020

W tym roku zgłoszenia i opłacenia ubezpieczenia może dokonać elektronicznie, przez internet. Jest to opcja preferowana, a jednocześnie najwygodniejsza. Aby skorzystać z oferty „Twoje Dziecko” Aviva, należy kliknąć w link:
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=D78D669661BE3F4C2F51363CEFCF557B7CD61476 .

W serwisie on-line można także opcjonalnie wybrać wyższe warianty ubezpieczenia. Po uzupełnieniu danych Rodzica i ubezpieczanego Dziecka, system utworzy indywidualną zakładkę w serwisie Moja Aviva (o ile dany użytkownik jej jeszcze nie posiada), skąd można dokonać płatności internetowej. W razie problemów ze skorzystaniem z oferty, pomoc można uzyskać na infolinii Aviva pod numerem telefonu +48 22 557 44 44.

Rodziców preferujących tradycyjną metodę płatności zapraszamy do szkolnego Sekretariatu, gdzie można otrzymać druk deklaracji ubezpieczeniowej. Wypełniony kwestionariusz należy zwrócić do Sekretariatu i na miejscu opłacić gotówką składkę w wybranej wysokości. Deklarację można również pobrać z tej strony i wydrukować samodzielnie.

UWAGA! Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2019, warunkiem skorzystania jest wypełnienie deklaracji on-line (lub tradycyjnej w szkolnym sekretariacie) i opłacenie składki najpóźniej 30 września 2019. Po tej dacie zawarcie umowy NNW w tym roku szkolnym nie będzie możliwe.