Ubezpieczenie NNW

Rada Rodziców rekomenduje dobrowolne ubezpieczenie Dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2020/2021 w firmie Aviva. Zestawienie wariantów ubezpieczenia znajduje się poniżej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia można pobrać klikając w link na dole strony. W każdym wariancie ubezpieczenia Aviva zapewnia ochronę podczas zajęć pozalekcyjnych, np. treningów piłki nożnej czy karate, a tegoroczna oferta obejmuje również świadczenie po pobycie w szpitalu po nagłym zachorowaniu, także po zakażeniu koronawirusem.

W tym roku zgłoszenia i opłacenia ubezpieczenia można dokonać wyłącznie elektronicznie, przez internet. Jest to opcja najwygodniejsza. Aby skorzystać z oferty „Twoje Dziecko” Aviva, należy kliknąć w link:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=23035ED53CAF0F746A51A90442DFEFCDBB1F2E3F

W serwisie on-line można wybrać dowolny wariant ubezpieczenia. Po uzupełnieniu danych Rodzica i ubezpieczanego Dziecka, system utworzy indywidualną zakładkę w serwisie Moja Aviva (o ile dany użytkownik jej jeszcze nie posiada), skąd można dokonać płatności internetowej. W razie problemów ze skorzystaniem z oferty, pomoc można uzyskać na infolinii Aviva pod numerem telefonu +48 22 557 44 44.

UWAGA! Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2020, warunkiem skorzystania jest wypełnienie deklaracji on-line i opłacenie składki najpóźniej 30 września 2020. Po tej dacie zawarcie umowy NNW w tym roku szkolnym nie będzie możliwe.