Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12