Wsparcie dla Szkoły

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 173 z zebranych środków zakupiła dla szkoły: 

1. Grudzień 2012 rok – Altankę Ogrodową z okazji 50-lecia SP 173
2. Maj 2015 rok -Podesty Sceniczne oraz elementy tworzące składaną Scenę
    (na występy i akademie szkolne) 
3. Czerwiec 2015 rok – 25 sztuk Dzwonków Chromatycznych
    (pomoce dydaktyczne do lekcji muzyki dla klas 1-3) 
4. Listopad 2015 rok – Schodki do Sceny
    (dodatkowe elementy do rozbudowy sceny) 
5. Marzec 2016 rok – Internetową Stację Meteorologiczną – do klasopracowni przyrodniczej (stacja jest udostępniona również na stronie szkoły SP173) 
6. Listopad 2018 rok – Podesty Sceniczne
   (dodatkowe elementy do rozbudowy powierzchni sceny) 
7. Marzec 2019 rok – Siłownię Plenerową – urozmaicającą lekcje wychowania fizycznego

Z całego serca dziękujemy za życzliwość i wsparcie
w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Inwestycje Rodziców przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć, pomagają rozwijać umiejętności i talenty naszych uczniów oraz zachęcają do aktywności, rozbudzając ciekawość poznawczą.

Cieszymy się, że możemy liczyć na Waszą pomoc,
liczymy na dalszą owocną współpracę.

Uczniowie, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 173

Serca dla edukacji